Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
15:00, ngày 28 tháng 12 năm 2014 Blue eyes.jpg (tập tin) 16 kB Pi Little  
20:37, ngày 14 tháng 11 năm 2010 622house.jpg (tập tin) 27 kB NIZ  
20:36, ngày 14 tháng 11 năm 2010 621baggage.jpg (tập tin) 38 kB NIZ  
20:34, ngày 14 tháng 11 năm 2010 620singing.jpg (tập tin) 32 kB NIZ  
20:33, ngày 14 tháng 11 năm 2010 619breakfast.jpg (tập tin) 29 kB NIZ  
20:32, ngày 14 tháng 11 năm 2010 617chase.jpg (tập tin) 13 kB NIZ  
20:32, ngày 14 tháng 11 năm 2010 617cameron.jpg (tập tin) 12 kB NIZ  
20:31, ngày 14 tháng 11 năm 2010 618house.jpg (tập tin) 28 kB NIZ  
20:30, ngày 14 tháng 11 năm 2010 245px-HouseLockdown.jpg (tập tin) 13 kB NIZ  
20:28, ngày 14 tháng 11 năm 2010 616house-wilson.jpg (tập tin) 23 kB NIZ  
20:26, ngày 14 tháng 11 năm 2010 615PrivateLives1.jpg (tập tin) 28 kB NIZ  
20:24, ngày 14 tháng 11 năm 2010 614cuddy.jpg (tập tin) 27 kB NIZ  
20:23, ngày 14 tháng 11 năm 2010 613house-foreman.jpg (tập tin) 30 kB NIZ  
20:22, ngày 14 tháng 11 năm 2010 612wilson.jpg (tập tin) 27 kB NIZ  
20:21, ngày 14 tháng 11 năm 2010 611house-wilson.jpg (tập tin) 34 kB NIZ  
20:20, ngày 14 tháng 11 năm 2010 610wilson.jpg (tập tin) 32 kB NIZ  
20:18, ngày 14 tháng 11 năm 2010 609house.jpg (tập tin) 31 kB NIZ  
20:18, ngày 14 tháng 11 năm 2010 608cuddy-house.jpg (tập tin) 42 kB NIZ  
20:14, ngày 14 tháng 11 năm 2010 607wilson-house.jpg (tập tin) 37 kB NIZ  
20:11, ngày 14 tháng 11 năm 2010 606cuddy.jpg (tập tin) 21 kB NIZ  
20:09, ngày 14 tháng 11 năm 2010 605chase.jpg (tập tin) 20 kB NIZ  
20:09, ngày 14 tháng 11 năm 2010 604chase-foreman.jpg (tập tin) 23 kB NIZ  
20:07, ngày 14 tháng 11 năm 2010 603wilson-cuddy.jpg (tập tin) 30 kB NIZ  
20:02, ngày 14 tháng 11 năm 2010 601house.jpg (tập tin) 25 kB NIZ  
19:51, ngày 14 tháng 11 năm 2010 415house-wilson.jpg (tập tin) 28 kB NIZ  
03:38, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Wiki.png (tập tin) 25 kB Jaguar™  
20:41, ngày 3 tháng 9 năm 2010 524house-clinicpatient.jpg (tập tin) 26 kB NIZ  
20:40, ngày 3 tháng 9 năm 2010 523house-cuddy.jpg (tập tin) 16 kB NIZ  
20:38, ngày 3 tháng 9 năm 2010 800px-A House Divided.jpg (tập tin) 74 kB NIZ  
20:36, ngày 3 tháng 9 năm 2010 House-cameron-saviors.jpg (tập tin) 157 kB NIZ  
20:34, ngày 3 tháng 9 năm 2010 520house-cameron.jpg (tập tin) 21 kB NIZ  
20:31, ngày 3 tháng 9 năm 2010 519house.jpg (tập tin) 22 kB NIZ  
20:31, ngày 3 tháng 9 năm 2010 518house-cat.jpg (tập tin) 27 kB NIZ  
20:29, ngày 3 tháng 9 năm 2010 The social contract.jpg (tập tin) 77 kB NIZ  
20:28, ngày 3 tháng 9 năm 2010 The softer side.jpg (tập tin) 53 kB NIZ  
20:27, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x15-Unfaithful.jpg (tập tin) 344 kB NIZ  
20:25, ngày 3 tháng 9 năm 2010 The-Greater-Good.jpg (tập tin) 175 kB NIZ  
20:24, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5 big baby.jpg (tập tin) 48 kB NIZ  
20:21, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x13-Painless.jpg (tập tin) 441 kB NIZ  
20:19, ngày 3 tháng 9 năm 2010 House-md-christmas-when-is-the-next-episode.jpg (tập tin) 56 kB NIZ  
20:17, ngày 3 tháng 9 năm 2010 Let Them Eat Cake.jpg (tập tin) 24 kB NIZ  
20:16, ngày 3 tháng 9 năm 2010 Last resort.jpg (tập tin) 70 kB NIZ  
20:09, ngày 3 tháng 9 năm 2010 800px-House-emancipation.jpg (tập tin) 82 kB NIZ  
20:08, ngày 3 tháng 9 năm 2010 800px-5x7theitch.jpg (tập tin) 109 kB NIZ  
20:05, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x6joy.jpg (tập tin) 61 kB NIZ  
20:04, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x5luckythirteen.jpg (tập tin) 97 kB NIZ  
20:04, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x4birthmarks.jpg (tập tin) 98 kB NIZ  
20:03, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x3adverseevents.jpg (tập tin) 98 kB NIZ  
20:02, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x2notcancer.jpg (tập tin) 86 kB NIZ  
20:02, ngày 3 tháng 9 năm 2010 5x1dyingchangeseverything.jpg (tập tin) 99 kB NIZ  
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.