House MD Wiki

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sử) ‎Các nhân vật chính ‎[3 byte]
 2. (sử) ‎Các diễn viên ‎[3 byte]
 3. (sử) ‎Fanfic ‎[3 byte]
 4. (sử) ‎List of House episodes ‎[3 byte]
 5. (sử) ‎Bác sĩ Taub ‎[49 byte]
 6. (sử) ‎Bác sĩ Cuddy ‎[51 byte]
 7. (sử) ‎Bác sĩ Chase ‎[51 byte]
 8. (sử) ‎Bác sĩ Wilson ‎[51 byte]
 9. (sử) ‎Bác sĩ Kutner ‎[51 byte]
 10. (sử) ‎Bác sĩ Cameron ‎[52 byte]
 11. (sử) ‎Bác sĩ Foreman ‎[52 byte]
 12. (sử) ‎Stat ‎[56 byte]
 13. (sử) ‎Asthma ‎[56 byte]
 14. (sử) ‎Pancreatic ‎[57 byte]
 15. (sử) ‎The Lounge ‎[57 byte]
 16. (sử) ‎Edema ‎[57 byte]
 17. (sử) ‎Jaw ‎[57 byte]
 18. (sử) ‎Ulcer ‎[58 byte]
 19. (sử) ‎Tuberculoma ‎[58 byte]
 20. (sử) ‎Cast ‎[58 byte]
 21. (sử) ‎Paralysis ‎[58 byte]
 22. (sử) ‎H-flu ‎[58 byte]
 23. (sử) ‎Cavity ‎[58 byte]
 24. (sử) ‎Cystic ‎[58 byte]
 25. (sử) ‎Itch ‎[58 byte]
 26. (sử) ‎Marrow ‎[58 byte]
 27. (sử) ‎Measles ‎[58 byte]
 28. (sử) ‎Ulceration ‎[58 byte]
 29. (sử) ‎Nuclei ‎[58 byte]
 30. (sử) ‎Embryo ‎[58 byte]
 31. (sử) ‎Ventricles ‎[59 byte]
 32. (sử) ‎Tumor ‎[59 byte]
 33. (sử) ‎Sputum ‎[59 byte]
 34. (sử) ‎Titer ‎[59 byte]
 35. (sử) ‎Heart valve ‎[59 byte]
 36. (sử) ‎Metastasize ‎[59 byte]
 37. (sử) ‎Granuloma ‎[59 byte]
 38. (sử) ‎Thorax ‎[59 byte]
 39. (sử) ‎Parenchymal ‎[59 byte]
 40. (sử) ‎Gland ‎[60 byte]
 41. (sử) ‎Rectus Sheath ‎[60 byte]
 42. (sử) ‎Fetal distress ‎[60 byte]
 43. (sử) ‎Mitochondrial ‎[60 byte]
 44. (sử) ‎Myocardium ‎[60 byte]
 45. (sử) ‎Bridging fibrosis ‎[60 byte]
 46. (sử) ‎Cirrhosis ‎[60 byte]
 47. (sử) ‎Neoplastic ‎[60 byte]
 48. (sử) ‎Eyelid ‎[60 byte]
 49. (sử) ‎LGG ‎[60 byte]
 50. (sử) ‎Lymphoma ‎[60 byte]

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).