House MD W…

Sửa đổi

Acceptance

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 2: Dòng 2:
 
|episode_name = Acceptance
 
|episode_name = Acceptance
 
|image = Acceptance.jpg
 
|image = Acceptance.jpg
|Đạo diễn = [[Dan Attias]]
+
|director = [[Dan Attias]]
 
|writer = [[Russel Friend]], [[Garrett Lerner]]
 
|writer = [[Russel Friend]], [[Garrett Lerner]]
 
|airdate = September 13, 2005
 
|airdate = September 13, 2005
  Đang tải biên tập