House MD W…

Sửa đổi

Cardiac arrhythmia

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
Loạn nhịp tim.
 
Loạn nhịp tim.
[[Thể_loại:Tổng hợp thuật ngữ y học]]
 
  Đang tải biên tập