FANDOM


House MD Season 4
1252071729
Đạo diễn
Unknown
Kịch bản
Unknown
Ngày chiếu
Unknown
Tập số
TV.com Điểm
?/10
Khách mời
None
Chẩn đoán cuối
{{{diagnosis}}}
Độ khó ca bệnh
{{{zebra}}}/10  • Khởi chiếu ngày 25.09.2007 và kết thúc ngày 19.05.2008.
  • Số tập : 16.
  • Season 4 được phát hành DVD ngày 17.10.2008.
Diễn viên

Diễn viên chính


Diễn viên phụ

  • Anne Dudek vai bác sĩ Amber Volakis (14 Tập)
  • Edi Gathegi vai bác sĩ Jeffrey Cole (7 Tập)
  • Andy Comeau vai bác sĩ Travis Brennan (5 Tập)
  • Carmen Argenziano vai Henry Dobson (3 Tập)
  • Michael Michele vai bác sĩ Samira Terzi (2 Tập)
Danh sách các tập

Tập số (Tổng) Tên Ngày lên sóng
01 (71) Alone 25.09.2007
02 (72) The Right Stuff 02.10.2007
03 (73) 97 Seconds 09.10.2007
04 (74) Guardian Angels 23.10.2007
05 (75) Mirror Mirror 30.10.2007
06 (76) Whatever It Takes 06.11.2007
07 (77) Ugly 13.11.2007
08 (78) You Don't Want To Know 20.11.2007
09 (79) Games 27.11.2007
10 (80) It's a Wonderful Lie 29.01.2008
11 (81) Frozen 03.02.2008
12 (82) Don't Ever Change 05.02.2008
13 (83) No More Mr. Nice Guy 28.04.2008
14 (84) Living The Dream 05.05.2008
15 (85) House's Head 12.05.2008
16 (86) Wilson's Heart 19.05.2008


Tóm tắt nội dung

Season trước:
House MD Season 3

House MD Season 4
Season sau:
House MD Season 5