House MD Wiki
Advertisement
House MD Season 7
House-key-art_510.jpg
Đạo diễn
Unknown
Kịch bản
Unknown
Ngày chiếu
Unknown
Tập số
TV.com Điểm
?/10
Khách mời
None
Chẩn đoán cuối
{{{diagnosis}}}
Độ khó ca bệnh
{{{zebra}}}/10

Các tập House MD Season 7:

  1. Now What?
  2. Selfish
  3. Unwritten
  4. Massage Therapy
  5. Unplanned Parenthood
  6. Office Politics
  7. A Pox on Our House
  8. Small Sacrifices
   Episodes1234567

Diễn viên[]

Diễn viên chính[]

Diễn viên phụ[]

Danh sách các tập[]

Tập số (Tổng) Tên Ngày lên sóng
01 (132) Now What? 20.09.2010
02 (133) Selfish 27.09.2010
03 (134) Unwritten 04.10.2010
04 (135) Massage Therapy 11.10.2010
05 (136) ??? 18.10.2010Season trước:
House MD Season 6

House MD Season 7
Season sau:
''Hiện tại''
Advertisement