FANDOM


House MD Season 7
House-key-art 510
Đạo diễn
Unknown
Kịch bản
Unknown
Ngày chiếu
Unknown
Tập số
TV.com Điểm
?/10
Khách mời
None
Chẩn đoán cuối
{{{diagnosis}}}
Độ khó ca bệnh
{{{zebra}}}/10

Diễn viênSửa đổi

Diễn viên chínhSửa đổi

Diễn viên phụSửa đổi

Danh sách các tậpSửa đổi

Tập số (Tổng) Tên Ngày lên sóng
01 (132) Now What? 20.09.2010
02 (133) Selfish 27.09.2010
03 (134) Unwritten 04.10.2010
04 (135) Massage Therapy 11.10.2010
05 (136) ??? 18.10.2010Season trước:
House MD Season 6

House MD Season 7
Season sau:
''Hiện tại''
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.