House MD Wiki
Advertisement
  • Tên đầy đủ : James Hugh Calum Laurie
    OUT17343797.jpg
  • Ngày sinh : 11.06.1959
  • Nơi sinh : Oxford, Anh
  • Đóng vai : Bác sĩ House
Advertisement