House MD Wiki
Advertisement

Interferon : 1 nhóm protein tự nhiên do tế bào trong cơ thể tiết ra để chống lại bệnh. Inteferon chỉ sinh ra khi tế bào bị nhiễm virus hoặc một số yếu tố lạ khác xâm nhập từ ngoài vào.

Advertisement