Advertisement

Bệnh biểu hiện bằng các sợi mỏng, sừng hóa và teo đét ở mặt và các vùng da hở.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.