House MD W…

Sửa đổi

Maternity

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 8: Dòng 8:
 
|rating = 9.2
 
|rating = 9.2
 
|guest_star = [[Sam Trammell]], [[Ever Carradine]], [[Hedy Burress]], [[Marc Menard]]
 
|guest_star = [[Sam Trammell]], [[Ever Carradine]], [[Hedy Burress]], [[Marc Menard]]
|diagnosis = [[Echovirus|Echovirus 11]]
+
|diagnosis = [[Echovirus 11]]
 
|zebra = 1
 
|zebra = 1
 
|S1 = yes
 
|S1 = yes
  Đang tải biên tập