House MD Wiki
Advertisement

Thư mời triệu tập[]

Xin chào sáng lập viên của wiki Wikia này, xin tự giới thiệu, tôi là Xiao Qiao, thành viên hỗ trợ của Wikia Tiếng Việt http://vi.wikia.com – một dự án cộng đồng Wikia Tiếng Việt được nhân viên Wikia ủy quyền thông qua một cách chính thức.

Tôi rất vui mừng khi wiki này là một phần của Wikia tiếng Việt! Hiện tại tôi đang triệu tập các sáng lập viên và bảo quản viên của từng wiki một, mà đã có một lượng nội dung phong phú và phần nền cơ bản.

Nhiệm vụ hiện tại của tôi là tập hợp các bạn lại để xây dựng phát triển, tôi sẽ không để các bạn đơn lẻ. Mời bạn tham gia dự án Wikia Tiếng Việt cùng cộng đồng. Wikia Tiếng Việt là một dự án mới nhất trong 27 dự án Wikia ở ngôn ngữ khác. Bạn cũng có thể truy cập Wikia Tiếng Việt từ địa chỉ Cộng đồng Trung tâm Wikia: http://community.wikia.com/wiki/vi:Trang_Chính

Tương tự như Trung tâm Wikia, bạn tham gia làm thành viên toàn cộng đồng, thương thì bạn biết, wiki là nơi đóng góp, viết bài, sửa đổi,… nhưng ở đây thì khác, bạn có thể hỏi sự hỗ trợ từ tôi và các thành viên khác, đặt ra thắc mắc, câu hỏi cho cộng đồng, nơi tốt nhất để trao đổi, hoạt động là w:vi:Diễn đàn Cộng đồng (tương tự như Wikia Trung tâm), ngoài ra bạn có thể viết blog, trao đổi thư tín, tán gẫu trò chuyện với các thành viên từ các Wiki Tiếng Việt khác, nói chung, bạn tham gia để được nhận sự hỗ trợ và tạo mối liên kết cộng đồng, chứ không phải là nơi để viết wiki. Ngoài ra, tôi sẽ gợi ý và góp lời khuyên, kinh nghiệm cho bạn về cách xây dựng một wiki tốt, một môi trường thoải mái. Tôi cũng cần bạn chia sẻ về wiki của mình, niềm yêu thích và say mê trong việc biên tập wiki tuyệt vời này.

Còn rất nhiều việc tôi cần thực hiện ở đây, nền tôi còn đang xây dựng, và chưa hoàn chỉnh, rất nhiều thứ tôi còn chưa rõ lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình, và các bạn là một động lực lớn cho tôi thực hiện nhiệm vụ này.

Xin bạn phổ biến với những thành viên trong wiki của mình về cộng đồng Wikia Tiếng Việt, có lẽ họ sẽ cần trợ giúp, và điều đó sẽ cho họ thêm kinh nghiệm trong việc đóng góp cho wiki mà họ yêu thích.

Chân thành mời bạn tham gia.

Thư triệu tập,
•♪•♪•♪• Xiao Qiao (☎ leave a message ) 15:37, ngày 8 tháng 12 năm 2011 (UTC)

Lưu ý: Thông điệp này dành cho rất nhiều sáng lập viên và bảo quản viên của các wiki, cùng một nội dung tin nhắn, mang tính phổ biến. Thông cảm nếu có gì sai sót trong giao tiếp, tiếng Việt của tôi còn chậm và tôi đang cố gắng trau dồi, cảm ơn.

Advertisement