FANDOM


Tổng hợp các từ chuyên môn về y học trong House. Cập nhật hiện đến tập 6 - SS2.

All items (879)

A
B
C
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.