House MD Wiki
(Tạo trang mới với nội dung ‘Tuyến giáp.’)
 
(Adding categories)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Tuyến giáp.
 
Tuyến giáp.
  +
[[Thể_loại:Tổng hợp thuật ngữ y học]]

Bản hiện tại lúc 15:14, ngày 10 tháng 11 năm 2009

Tuyến giáp.