FANDOM


Hội chứng Patau: là hội chứng trong đó người bệnh có dư nhiễm thể 13 làm cho sự tăng trưởng của thai nhi trở nên bất thường. Đứa con dễ bị hội chứng này khi người mẹ mang thai lúc tuổi đã cao, thường là từ 31 trở lên

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.